เกี่ยวกับเรา - หลักปรัชญาความร่วมมือ - บริษัท โอเทนโต(ประเทศไทย) จำกัด มีความตั้งใจที่จะร่วมแบ่งปันวัฒนธรรมทางการเกษตร และ จิตวิญญาณในอาชีพเกษตรกรเมื่อครั้งแรกเริ่มให้แก่ผู้คนทั่วโลก เกษตรกรญี่ปุ่นให้ความเคารพแก่พระอาทิตย์เป็นอย่างยิ่งมาตั้งแต่ครั้งโบราณ  และดำรงชีวิตเกื้อกูลกันกับพระอาทิตย์ตลอดมา “โอเทนโต” ให้พรแก่เกษตรกรทั่วทั้งโลกอย่างเท่าเทียม และไม่มีขอบเขต และหลักปรัชญาของบริษัทเราก็เป็นไปในทางเดียวกันกับนิยามของ “โอเทนโต” นั่นเอง

ประวัติบริษัท

บริษัท โอเทนโต(ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2550 โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาธุรกิจด้านการเกษตรในประไทย โดยการปรับใช้เทคนิคการทำเกษตรกรรมจากประเทศญี่ปุ่น เราเป็นบริษัทหนึ่งในเครือสหกรณ์ “ วาโกเอน” (Wagoen) ซึ่งเป็นสหกรณ์การเกษตรชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น โดยเรามีความต้องการที่จะให้ผู้บริโภคได้รับประทานสินค้าที่มีความอร่อยและปลอดภัย และนอกจากนี้บริษัทของเรายังได้นำเข้าผลผลิตทางการเกษตรจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าในการเลือกบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพนอกเหนือจากสินค้าภายในประเทศอีกด้วย

สำนักงานใหญ่ของสหกรณ์วาโกเอนที่จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น และ เกษตรกรของสหกรณ์วาโกเอน

สำนักงานใหญ่ของสหกรณ์วาโกเอนที่จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น และ เกษตรกรของสหกรณ์วาโกเอน

ซื่อบริษัท โอเทนโต(ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ก่อตั้ง 6 มีนาคม พ.ศ.2550
ประธานกรรมการ เคนจิ มาซากิ
กิจการ ผลิตและจัดจำหน่ายผลผลิตสไตล์ญี่ปุ่นทั้งปลีก , ขายส่ง และขายตรงจากฟาร์ม
ลูกค้าหลัก ผู้ค้าปลีก , ร้านอาหาร, โรงแรม, สมาชิกผู้บริโภค(ส่งตรง)
ประเทศที่ทำการส่งออกและนำเข้าร่วมกัน ญี่ปุ่น , ฮ่องกง , เซี่ยงไฮ้ , สิงคโปร์
กลุ่มบริษัท สหกรณ์การเกษตรวาโกเอน (Agricultural producer’s cooperative corporation “Wagoen”) http://www.wagoen.com/