กิจกรรม

บริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทยทางเรามีความเห็นใจอย่างสุดซึ้งต่อความเสียหายที่ผู้ประสบภัยได้รับ
ทางบริษัท โอเทนโต(ประเทศไทย) จำกัด และสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด ได้บริจาคกล้วยหอมทองโดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิรวมใจ ไทยช่วยกันและมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในวันที่ 20 ตุลาคม 2554
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความเสียหายทั้งหลายจะสามารถฟื้นฟูกลับมาได้โดยเร็ว

การจัดทัศนศึกษาแปลงผลิตกล้วยให้แก่นักเรียนชาวญี่ปุ่น

วันที่ 18 สิงหาคม 2554 คณะนักเรียนชาวญี่ปุ่นได้เข้ามาเยี่ยมชมงานของเรา และ เราจัดให้มีการทัศนศึกษาดูการผลิตกล้วยหอมทอง โดยเด็กนักเรียนได้รับความเพลิดเพลินจากการศึกษาชีวิตในแปลงปลูกกล้วยหอมทองของการเกษตรประเทศไทยซึ่งเปรียบเหมือนกับการพักร้อนอย่างหนึ่ง
กิจกรรมที่นักเรียนเหล่านี้ได้ทำคือ การปลูกและเก็บเกี่ยวกล้วยด้วยตัวเอง และมีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันกับเกษตรกร
การทัศนศึกษาในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการการบริจาคเพื่อการช่วยเหลือเหยื่อผู้ประสบภัยสึนามิและแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่น ซึ่งในครั้งนี้ได้มีเหล่าอาสาสมัครเข้าร่วมด้วยเป็นจำนวนมาก และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทัศนศึกษาแปลงผลิตกล้วยหอมทองในครั้งนี้
จะสามารถนำมาซึ่งประสบการที่ดีซึ่งหาไม่ได้ในประเทศญี่ปุ่นแก่ผู้ที่เข้าร่วมทุกคน

ผู้เข้าร่วมทัศนศึกษา อาสาสมัคร และ พนักงานโอเทนใต เข้าชมแปลงกล้วยหอมทองที่สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด
ผู้เข้าร่วมทัศนศึกษา อาสาสมัคร และ พนักงาน
โอเทนใต เข้าชมแปลงกล้วยหอมทองที่สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด
ผู้ร่วมทัศนศึกษาทำการปลูกกล้วยหอมทองด้วยตัวเอง
ผู้ร่วมทัศนศึกษาทำการปลูกกล้วยหอมทองด้วยตัวเอง
นักเรียนชาวญี่ปุ่นศึกษาการบรรจุกล้วยหอมทอง
นักเรียนชาวญี่ปุ่นศึกษาการบรรจุกล้วยหอมทอง