ความพยายามของเราที่จะจัดส่งผักและผลไม้อร่อยๆที่สะอาดและปลอดภัยถึงมือคุณ

การควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของแปลงผลิตกล้วย

เรามีเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกกล้วยมากกว่า 100 ราย ซึ่งเกษตรกรเหล่านี้ได้ทำสัญญากับเรา เพื่อผลิตกล้วยปลอดสารเคมี โดยทีมงานของเราจะออกตรวจเช็คแปลงสมาชิกเหล่านี้ทุกวัน เพื่อคุณภาพที่ดีส่งถึงมือผู้บริโภค

การควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของแปลงผลิตกล้วย

การควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของผัก

เราควบคุมดูแลผักหลากหลายชนิด โดยหารือกับเกษตรกรเกี่ยวกับ
วีธีการปรับปรุงให้สินค้ามีคุณภาพที่ดี

การควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของผัก

เงื่อนไขที่ให้ประโยชน์ทุกฝ่าย

เราพยายามปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร ซึ่งเงื่อนไขที่ให้ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงอยู่เสมอ

เงื่อนไขที่ให้ประโยชน์ทุกฝ่าย