OTENTO (THAILAND) CO., LTD.

 

-Connecting through agriculture-

Think Globally!
Act Locally!

“โอเทนโต” บริษัทที่เชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภค ด้วยวิสัยทัศน์ระดับโลกผสานกับมุมมองจากท้องถิ่น

-Connecting through agriculture-

Think Globally!
Act Locally!

“โอเทนโต” บริษัทที่เชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภค ด้วยวิสัยทัศน์ระดับโลกผสานกับมุมมองจากท้องถิ่น

-Connecting through agriculture-

Think Globally!
Act Locally!

“โอเทนโต” บริษัทที่เชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภค ด้วยวิสัยทัศน์ระดับโลกผสานกับมุมมองจากท้องถิ่น

ภารกิจของ โอเทนโต

Our mission is to develop agriculture from diversity and connect it to the future.

ภารกิจของ โอเทนโต คือการพัฒนาการเกษตรจากความหลากหลายและเชื่อมโยงสู่อนาคต

เราตั้งชื่อ บริษัท ว่า ""โอเทนโต"" ที่หมายถึงดวงอาทิตย์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างธุรกิจการเกษตรที่ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ วิสัยทัศน์ระดับโลกเสมือนว่ามองโลกจากดวงอาทิตย์ และมุมมองจากท้องถิ่นเสมือนดังแสงที่ส่องประกายขึ้นมา เรากำลังดำเนินธุรกิจกล้วยกับสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย นอกจากนี้เรากำลังพัฒนามะเขือเทศคุณภาพสูงร่วมกันกับเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ทางภาคเหนือของประเทศไทยและส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าในกรุงเทพมหานครเป็นหลัก

ท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่อง พวกเราโอเทนโต สร้างโมเดลการเกษตรรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานภูมิปัญญาการเกษตรท้องถิ่นเข้ากับเทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ผสมผสานระหว่าง คน ภูมิภาค และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างลงตัว

OTENTO Initiatives

ความคิดริเริ่มของโอเทนโต

ธุรกิจกล้วย

เราร่วมมือกับเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยของไทยในการพัฒนาและจำหน่ายกล้วยหอมทอง

ธุรกิจมะเขือเทศ

เราร่วมมือกับเกษตรกรผู้ผลิตมะเขือเทศของไทยในการพัฒนาและจำหน่ายมะเขือเทศที่แสนอร่อย

บริการจัดส่งถึงบ้าน

บริการจัดส่งชุดผักที่จัดส่งผักตามฤดูกาลที่ใช้สำหรับอาหารสไตล์ญี่ปุ่น